Ogłoszenie dot. konkursu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

2012-08-07 10:54

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 8 sierpnia 2012 r. do 6 września 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. 

 

Szczegółowe informacje w załącznikach

 

Załączniki:

Wróć