II spotkanie z kombatantami

2009-11-06 12:28

II spotkanie z kombatantami


          5 listopada 2009 r. miało miejsce II spotkanie z kombatantami z naszego powiatu. Spotkanie było inicjatywą Starosty Powiatu Łosickiego - Czesława Gizińskiego. Z gości zaproszonych obecni byli również: Wicestarosta Łosicki - Andrzej Lipka, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Janusz Kobyliński oraz Dyrektor SP ZOZ Łosice - Henryk Brodowski.

         Wszystkich zebranych powitał włodarz naszego powiatu, dziękując za przybycie. Jesteście przedstawicielami formacji, która walczyła o wolna Polskę, dlatego należy o was pamiętać, dostrzec wasz wkład - stwierdził na początku spotkania Starosta Łosicki.

         Na spotkaniu zostało omówionych wiele spraw, dotyczących nie tylko historii, ale również teraźniejszości. Organizatorzy wysłuchali wszystkich postulatów.  Dyrektor SP ZOZ Łosice poinformował zebranych o przywilejach, jakie wszyscy kombatanci otrzymali od służby zdrowia. Uświadamiał, że są one przestrzegane. Nakreślił także obecną sytuację szpitala i zachęcał do korzystania z usług placówki w razie potrzeby.

         Takie spotkania są świadectwem na to, że Starostwo Powiatowe w Łosicach pamięta o  zasługach towarzyszów broni sprzed ponad 60 lat. To dzięki ich heroicznej walce narodowowyzwoleńczej żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. To już historia, którą każdy z obecnych zapisał własnym życiem.

 

Wróć