Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

2012-08-07 09:59

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

 

 

Załączniki:


Wróć