Prognoza oddziaływania na środowisko

2012-08-03 12:53

 Łosice, dnia 03.08.2012 r.

OSL.6162.2.2012

 

Ogłoszenie

 

            W związku z wykonywaniem Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na lata 2013 – 2022 na terenie Gminy Platerów i 10 obrębów Gminy Sarnaki –  tj. Binduga, Chybów, Rzewuszki, Terlików, Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia, Starostwo Powiatowe w Łosicach na podstawie art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.), informuje o udostępnieniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach i na stronie internetowej www.powiat.losice.pl w zakładce „Aktualności” opracowania pn. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów w Gminie Platerów i Sarnaki’’.

 

 Przez okres 21 dni można wnosić uwagi i wnioski.

 

Wróć