Ogłoszenie

2012-06-28 13:19

O G Ł O S Z E N I E

 

    Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

     Prace wykonywane będą przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Gepdezyjno-Kartograficzne „EGiB”Sp. z o.o. z Lublina i Okregowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z Lublina od lipca 2012 r. do września 2013 r.

 

Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.-

 

Wróć