Światowy Dzień bez Tytoniu

2012-05-28 14:20

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

 

Tegoroczne hasło „ Działania marketingowe przemysłu tytoniowego” ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

Głównymi założeniami kampanii są: 

 

- uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów);

- promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu;

- promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i zdrowia bliskich); - motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnych zdrowiem i zdrowiem bliskich osób;

- promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej);

- kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa;

- podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych;

- podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

 

 

Wróć