Ogłoszenie

2012-05-24 11:43

O G Ł O S Z E N I E

 

     Zgodnie z art.49 i art.61 § 1 i § 4- KPA jednolity tekst -   /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071,  ze zmianami/ Starosta Powiatu Łosickiego, Referat Architektury i Budownictwa

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 18.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych Nr 200270W od km 0+000 do km 1+110 z dwiema mijankami w km 0+335 i 0+887 i drogi Nr 200272W od km 0+000 do km 0+370,5 w msc. Zakrze wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zjazdy indywidualne, przepusty ) na działkach:

- obręb Zakrze o nr ewid. 686, 687/3, 688, 371, 411/2 ,

- obręb Nowosielec o nr ewid. 146/1, 145/1, 144/6, 144/3, 143/3, 142/1, 141/1, 391/1, 93/1.

     W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32 i 33  w godz. od 8.00-15.00.

Tel. (083)357-19-32

 

Wróć