Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Zdrowe Szpitale”

2012-05-18 15:27

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oczekiwań społeczności lokalnej wobec usług szpitalnych.

 

Ankieta jest elementem akcji „Zdrowe Szpitale”, mającej na celu poprawę stanu polskich szpitali poprzez edukację w zakresie korzyści płynących z dobrego zarządzania szpitalami, oraz narzędzi pozwalających na wdrażanie dobrych metod zarządzania w życie.

 

Link do Ankiety:

 

www.zdroweszpitale.pl/ankieta

Wróć