Święto Konstytucji 3 maja

2012-05-04 12:00

Uroczystości upamiętniające 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. Zygmunta Króla w Łosicach. Następnie poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu łosickiego, przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerze, zuchy, przedstawiciele policji, straży pożarnej i miejskiej, rady powiatowej i gminnej, władz samorządowych oraz mieszkańcy powiatu udali się pod obelisk upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja, aby tu oddać hołd twórcom Konstytucji i złożyć kwiaty.

 

Część oficjalną rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Janusz Kobyliński, po którym głos zabrał Pan Dariusz Napiórkowski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach. Następnie głos zabrał starosta łosicki Czesław Giziński.

 

(...) Ustawa Zasadnicza uchwalona w 1791r. wprowadzała nowoczesny trójpodział władzy w myśl, którego można było zorganizować sprawne, nowoczesne i demokratyczne państwo.


3 – maj jest równocześnie najczęściej Świętem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, co oznacza obecność Matki Bożej w historii naszego Narodu. Uczestnicząc w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – maja chcemy przekazać przyszłym pokoleniom, niezniszczalne wartości, jak pokój, wolność i demokracja. Pozwalają one ponosić współodpowiedzialność za lasy Polski, a przede wszystkim za lasy naszej młodej ojczyzny Ziemi Łosickiej.


Na zakończenie obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Łosicach przygotowała program artystyczny.

 

Oprawę muzyczną obchodów przygotowała młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

 

Wróć