XIV konkurs plastyczny 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak na „malują”

2012-04-24 09:33

19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyło się rozstrzygnięcie eliminacji powiatowych XIV konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak na „malują”.

Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.

W konkursie plastycznym na terenie Powiatu Łosickiego uczestniczyło 20 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 2 świetlice terapeutyczne. Po dokładnej merytoryczno – plastycznej analizie prac do eliminacji wojewódzkich Komisja składająca się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, KP PSP oraz nauczyciela plastyki wytypowała po 1 najlepszej pracy z czterech grup:

Grupa I - grupa młodsza: 6-8 lat – szkoła podstawowa

Julia Wojtczuk Szkoła Podstawowa w Czuchlebach

Grupa II - grupa średnia: 9-12 lat – szkoła podstawowa

Julia Oleksiuk Szkoła Podstawowa w Czuchlebach

Grupa III – grupa starsza: 13-16 lat – gimnazjum

Żaneta Bobelak Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

Grupa IV – wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej:

Agnieszka Gawryś Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach

 

Wróć