Mobilny Punkt Informacyjny

2012-04-12 12:48

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż została rozpoczęta kolejna edycja akcji informacyjnej „Mobilny Punkt Informacyjny” organizowana przez Lokalne Punkty Informacyjne działające w Oddziałach Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich.

 

Celem podjętych działań jest bezpośrednie zachęcenie społeczności lokalnych mniejszych miejscowości do aktywnego aplikowania o środki w ramach Programów Operacyjnych. Do zadań LPI należy nieodpłatne świadczenie usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Gmin Powiatu łosickiego Lokalny Punkt Informacyjny w Siedlcach w ramach tzw. Mobilnego Punktu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach w dniu 19.04.2012 r. (czwartek) zostanie zorganizowany dyżur konsultanta, który udzieli bezpłatnych informacji oraz udostępniać materiały informacyjno-promocyjne wszystkim chętnym na temat możliwości dofinansowania planowanego przedsięwzięcia oraz procedur aplikowania o dotację.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wróć