Uroczyste wręczenie promes na odbudowę infrastruktury komunalnej

2012-03-16 16:46

15 marca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie promes na odbudowę infrastruktury komunalnej. Przedstawicielom samorządów promesy przekazał Pan Stanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dofinansowanie otrzymało siedem powiatów mazowieckich, 18 gmin oraz marszałek Województwa Mazowieckiego.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Łosicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł na remont drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki – Czuchleby - Chotycze w km 1+888 ÷ 3+388, dł. 1,500 km.

Wróć