Zakup siedmiu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej

2012-03-13 10:28

27 lutego 2012r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki podpisali umowę na zakup siedmiu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej jest to projekt z RPO na 4 mln złotych.

 

W spotkaniu udział wzięło ok. 40 strażaków z OSP Platerów, poseł Krzysztof Borkowski, starosta Czesław Giziński, Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz oraz Komendant PSP w Łosicach Sławomir Zaniuk. Jest to jeden z największych projektów unijnych realizowanych przez samorządy w powiecie Łosickim.


Dzięki unijnemu dofinansowaniu, gmina zakupi 7 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Lipna, Kisielewa, Hruszewa, Ruskowa, Hruszniewa, Mężenina i Platerowa. Podwyższona zostanie gotowość bojowa strażaków, ich mobilność (szybsze samochody), wyższa efektywność w gaszeniu pożarów (lepsze autopompy i układy gaśnicze), jak również w usuwaniu wody (dodatkowe pompy pływające
i szlamowe). Ważne są też skuteczne działania w strefach skażeń gazami trującymi (dodatkowe aparaty oddechowe) oraz wykonywanie czynności ratowniczych na wypadek zdarzeń miejscowych (większa ilość sprzętu). Szybkość i jakość działania to ograniczenie liczby ofiar, strat materialnych, społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych.

 

Tytuł projektu: Wzrost zabezpieczenia gminy Platerów przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla miejscowych jednostek OSP

Całkowita wartość projektu: 3 994 639,99 zł

Kwota dofinansowania: 2 494 652,67 zł

Beneficjent: gmina Platerów

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

 

Wróć