Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokali

2012-03-01 12:57

Łosice dnia 1.03.2012 r

 

O G Ł O S Z E N I E

     Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r Nr 102 , poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego  Nr 46/12  z dnia 1 marca 2012 r w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokali w budynku przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach, oraz określenia stawek czynszu – podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu. 

 

WYKAZ

 

Numer i części

składowe lokalu

 Powierzchnia

     użytkowa

         ( m2)

    Położenie

Numer

działki

       Cena

wywoławcza

(netto) za m 2

    

           Nr.1

( 2 pokoje wraz

z jednym pomieszczeniem

sanitarnym i wspólnym

korytarzem)

 

 

     53,2

 

Łosice

ul.Szpitalna 2

 

   883/2

 

  10,00 zł

 

              Nr 2.

( 1 pokój wraz z jednym pomieszczeniem sanitarnym

i wspólnym korytarzem)

 

    23,7

 

     j.w

 

  j.w

 

     j.w

 

 

 

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach tj. od dnia 1 marca 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach

ul. Narutowicza 6, pokój 15, lub telefonicznie (83) 357 – 19 – 15 w godz. 830 – 15 30 

Wróć