OGŁOSZENIE - wykaz nieruchomości lokalowych

2012-02-23 14:44

Łosice, dnia 20.02.2012 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

        Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) oraz Uchwały Nr LXIX/66/2001 Zarządu   Powiatu   w  Łosicach   z   dnia   16  października 2001 r – podaje się   do   publicznej   wiadomości   wykaz     nieruchomości   lokalowych,   przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.

 

W Y K A Z

 

Lp

         Oznaczenie nieruchomości wg katastru   nieruchomości

     

              Opis nieruchomości

             Cena

    nieruchomości

 

1.

 

 

m. Łosice ul.

Czarkowskiego 2B/1

dz. nr 283/6

o ogólnej pow. 0,0877 ha, zabudowana budynkiem wielorodzinnnym

KW SI2S/00018187/0

 

 

  • lokal mieszkalny nr 1 w budynku 2B

       o pow. użytkowej 46,64 m2  wraz

       z pomieszczeniami  przynależnymi

       o pow. 6,97 m2.

  • udział w nieruchomościach wspólnych

      ( budynku i gruntu) 53,61/494,21.

 

 

 

 

 

  110 500,00 zł

 

 

Niniejszy   wykaz   podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  okres  21 dni, licząc od daty wywieszenia   na   tablicy   ogłoszeń   w   Urzędzie  Starostwa   Powiatowego   w  Łosicach tj. od dnia  20 luty 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, pokój nr 15 lub telefonicznie (83) 357 –19 – 15 w godz.  od 830 - 1530 .

Wróć