II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez KRUS

2012-02-16 14:01

,,Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek ? ”

 

     Pod takim hasłem przebiegać będzie tegoroczna II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

     Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin, Starostwami Powiatowymi przy udziale lokalnych mediów, a także z instytucjami, organizacjami i przedsiebiorstwami, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.

     W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 5 tys. najmłodszych artystów z 368 szkół podstawowych usytuowanych w 158 gminach Mazowsza.

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi różnorodne działania, które mają sprawić, by praca i zabawa w gospodarstwie rolnym była bezpieczniejsza. Edukację w tym zakresie zaczyna więc od najmłodszych.

 

Celem konkursu jest:

  • promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków przy pracy rolniczej,
  • rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych

 

     Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówkach Terenowych, Konkurs przebiega w 3 etapach: gminnym, PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami organizowanego konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas

0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zgłoszenia do Konkursu dokonuje szkoła do dnia 22 lutego b.r. na otrzymanym formularzu.

      Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

      Nagrody rzeczowe otrzymają laureaci trzech etapów. Prace plastyczne laureatów szczebla wojewódzkiego wezmą udział w finałowym etapie centralnym, którego rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu czerwcu.

 

            Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w OR KRUS w Warszawie oraz w poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS na Mazowszu.

 

PT KRUS Łosicach

ul. Kilińskiego 6

telefon (83) 3572860

e-mail: losice@krus.gov.pl

Wróć