Spektakl edukacyjno - profilaktyczny BLACKOUT

2009-10-28 11:16

„Profilaktyka a Teatr" w Łosicach

 
          We wtorek 27 października Łosicki Dom Kultury gościł 8 obsadę grupy teatralnej  PaT z Sokołowa Podlaskiego, która zaprezentowała spektakl profilaktyczno - edukacyjny „Blackout". Widowisko adresowane było do młodzieży gimnazjalnej.

         PaT to  skrót od nazwy programu "Profilaktyka a Teatr". Obejmuje on cztery obszary: działanie, informację, edukację oraz akcję o nazwie "Przystanek PaT". W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

         Wtorkowe widowisko rozpoczęło II trasę mazowiecką, na którą przybyło wielu znamienitych gości, których przywitał Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borkowski. Wśród nich obecni byli: Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Pani Ewa Orzełowska, insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji, 8-ma Grupa Teatralna PaT Sokołów Podlaski z Anną Hilaruk, Starosta Łosicki Czesław Giziński wraz z wójtami, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Janusz Kobyliński, Komendant Miejski Policji w Siedlcach nadkom. dr Marek Fałkowski, Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim insp. Wiesław Rogulski, Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie mł. insp. Marek Świszcz, Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie podinsp. Marek Cendrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach mł. bryg. Sławomir Zaniuk, dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach dr Henryk Brodowski, Komendant Straży Miejskiej w Łosicach Tomasz Zienkiewicz, władze oświatowe, dyrektorzy i pedagodzy szkół, kierownicy instytucji pomocowych - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach, duchowieństwo, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach Mirosław Korzycki, koordynator programu PaT na terenie powiatu sokołowskiego asp.szt. Sławomir Tomaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendant Związku Drużyn ZHP w Łosicach hm. Roman Kasprowicz, media - Gazeta Łosicka, Katolickie Radio Podlasie, Słowo Podlasia, Echo Katolickie, Życie Siedleckie i Tygodnik Siedlecki - sprawujące opiekę medialną nad profilaktycznym przedsięwzięciem, policjanci z KPP w Łosicach, oraz przybyła młodzież.

         Komendant łosickiej policji zwrócił się do młodych ludzi słowami: Poprzez edukację i profilaktykę narkotykowa chcemy zmniejszyć zjawisko narkomanii wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zależy nam na tym, aby Wasze życie było wolne od nałogów, byście znaleźli w sobie to co najbardziej wartościowe i najpiękniejsze. By poczucie Waszej wartości i godności nie legło zniewolone przez narkotyki.

         Po spektaklu gospodarze złożyli serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt oraz aktorom i debiutantom 8 obsady spektaklu „Blackout".

Wróć