Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego

2011-12-22 14:52

W środę 21 grudnia o godzinie 14.00 miała miejsce Uroczysta Sesja Opłatkowa Rady Powiatu Łosickiego. Wśród gości zaproszonych obecni byli: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego Dariusz Napiórkowski, radni powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice - Janusz Kobyliński, wójtowie, przewodniczący rad, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, duchowieństwo, przedstawiciele związków i stowarzyszeń, przedsiębiorcy jak również przedstawiciele prasy.
         Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła powiatowemu spotkaniu wigilijnemu, na zakończenie którego zebrani podzielili się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Rolę gospodarzy pełnili Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego – Grażyna Kasprowicz i Starosta Łosicki - Czesław Giziński, którzy wszystkim przybyłym złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 

Wróć