Ćwiczenia w tłoczni gazu w Hołowczycach

2011-09-26 12:33

W dniu 16 września 2011r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach we współudziale z firmą Gaz-System Oddział w Rembelszczyźnie, zorganizowała ćwiczenia manewrowe na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacji – Tłocznia Hołowczyce w Hołowczycach. W ćwiczeniach oprócz jednostek PSP wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; Sarnaki, Platerów, Lipno, Olszanka, Rudka, Kornica Nowa, Szpaki Stare, a także dwie jednostki spoza KSRG pochodzące z gminy Sarnaki; Hołowczyce i Chlebczyn. Do działań pomocniczych zadysponowano jednostkę OSP Łosice.

 

Ćwiczenia wspomagały dwa samochody techniczne będące na wyposażeniu służb ratowniczych firmy Gaz-System, wyposażone w specjalistyczny sprzęt służący do prowadzenia działań w przypadku awarii na gazociągach i innej infrastrukturze związanej z przesyłem gazu. Na miejsce działań przybyli również karetką pogotowia ratownicy medyczni z Łosic.


Ćwiczenia miały na celu rozpoznanie obiektów Tłoczni Gazu w Hołowczycach pod względem działań operacyjnych, zapoznanie się z taktyką prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na tego typu obiektach, sprawdzenie mobilności jednostek OSP w KSRG a także możliwości współpracy straży pożarnych ze służbami ratowniczymi Gaz-Systemu.

 

Ogólne założenia do ćwiczeń były następujące: w zlokalizowanym pomiędzy dwoma zakładami Tłoczni Gazu w Hołowczycach w lesie wybuchł pożar. Pożar zagraża rozprzestrzenieniem się na obiekty „Tłoczni Hołowczyce II”. Na jej terenie panuje bardzo duże zadymienie. Pracownik tłoczni jadący drogą wewnątrzzakładową  traci orientację w dużym zadymieniu i uderza w instalację przesyłu gazu powodując jej rozszczelnienie. W wyniku uszkodzenia gazociągu do atmosfery uwalniane są ogromne ilości gazu pod bardzo dużym ciśnieniem. Pracownik ranny, nieprzytomny pozostaje uwięziony we wraku auta.

 
Działania na terenie Tłoczni rozpoczęły się o godzinie 11:00. Jednostki OSP miały za zadanie ugaszenie pożaru lasu oraz organizację zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. Jednostka PSP prowadziła działania ratownicze usuwając skutki wypadku. Rozcięto konstrukcję rozbitego samochodu, ewakuowano poszkodowanego w bezpieczną strefę, a następnie przeniesiono na noszach do karetki pogotowia  gdzie zajęli się nim ratownicy medyczni. Służby ratownicze Gaz-Systemu prowadziły działania mające na celu uszczelnienie gazociągu.

 
Dowódcą taktycznym na miejscu prowadzonych działań był mł. bryg. Mariusz Popławski, który ze względu na rozmiary zagrożenia powołał na miejscu akcji sztab w skład którego weszli: Szef sztabu i zespołu analiz mł. bryg. Mariusz Lisiecki oraz przedstawiciel kierownictwa zakładu pan Zbigniew Tekliński, Zespół łączności – st. kpt. Rafał Stefaniuk,  Zespół tyłów – mł. bryg. Marek Zdzichowski. Dowódcą interwencyjnym był kpt. Rojek Tomasz a dowódcami odcinków bojowych asp. sztab. Mościbrodzki Krzysztof i asp. Czarnocki Wojciech.


Ćwiczenia zakończono około godziny 13:30. Założone zadania zostały zrealizowane. Po ćwiczeniach w sali konferencyjnej zakładu „Hołowczyce I” odbyło się krótkie spotkanie mające na celu analizę i posumowanie prowadzonych działań. Za wzajemną współpracę podziękowali sobie Komendant Powiatowy PSP w Łosicach mł. bryg. Sławomir Zaniuk oraz kierownik Tłoczni Hołowczyce pan Dariusz Danilczuk.

 

Obserwatorami ćwiczeń byli pan Krzysztof Kalinowski z-ca dyrektora ds. technicznych Oddziału w Rembelszczyźnie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Tłoczni,  Starosta łosicki pan Czesław Giziński, Wicestarosta łosicki pan Mariusz Kucewicz, Powiatowy Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego pan Roman Kasprowicz, wójt gminy Sarnaki pan  Andrzej Lipka, wójt gminy Platerów pan Jerzy Garucki oraz kapelan strażaków powiatu łosickiego ksiądz Krzysztof Buczyński.

 

Wykaz uczestników którzy wzięli udział w ćwiczeniach na obiekcie Terenowej Jednostki Eksploatacji - Tłocznia Hołowczyce:

 

Siły i środki OSP z terenu powiatu włączone do KSRG:


OSP Sarnaki GBA 2,5/20 – 6 ratowników,
OSP Platerów GBA 2,5/16 – 6 ratowników,
OSP Lipno GBA 2,5/16 – 6 ratowników,
OSP Olszanka GCBA 6/32 – 6 ratowników,
OSP Rudka GBA 2,5/16 – 6 ratowników,
OSP Kornica Nowa GBM 2,5/12 – 6 ratowników,
OSP Szpaki Stare GBM 2,5/12 – 6 ratowników,

 

Pozostałe siły i środki OSP:  

 
OSP Hołowczyce GBA 2,5/16 – 6 ratowników, 
OSP Chlebczyn GCBAM 5/32 – 6 ratowników,

 

Państwowa Straż Pożarna:

 
JRG PSP Łosice GBA 2/20 – 4 ratowników,
SLKw Lublin 3 – 2 ratowników,
Sop Polonez Atu – 2 ratowników,

 

Policja /1 radiowóz/ - 2 policjantów

 


Pogotowie Ratunkowe /1 karetka/ - 2 ratowników

 

Zaproszeni Goście:

 
Starosta Powiatu Łosice
V-ce Starosta Powiatu Łosice
Inspektor Zarządzania Kryzysowego Powiatu Łosice
Wójtowie Gmin: Sarnaki, Platerów,
Przedstawiciel  Nadleśnictwa Sarnaki

 

 

 

mł. bryg. Mariusz Popławski

 

Wróć