Odnowione koryto rzeki Toczna

2011-09-12 14:00

12 września 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji, której celem było przebudowa koryta rzeki Toczna w km 21+400 do 27+860, tj. na długości 6460 mb, mająca za zadanie usprawnienie odpływu wód z górnej części zlewni i ograniczenie częstotliwości wylewów na przylegające do rzeki użytki rolne, w zdecydowanej większości łąki i pastwiska.

 

W ramach przebudowy usunięto z przybrzeżnej strefy rzeki drzewa i krzewy utrudniające przepływ wody, umocniono skarpy kiszką faszynową oraz darniną, zabudowano wyerodowane brzegi rzeki gruntem uzyskanym z wykopów z umocnieniem skarp darniną na mur. Umocniono koryto rzeki płytami typu IOMB oraz narzutem kamiennym pod 3 mostami.

 

Zostało także usuniętych 7 szt. zniszczonych lub uszkodzonych betonowych stopni. Jako budowle redukujące nadmierny spadek wykonano 8 sztuk bystrotoków siatkowo-kamiennych.

 

Dokumentacja projektowa inwestycji przewidziała bezpośredni pozytywny wpływ na ichtiofaunę, przez likwidację istniejących stopni betonowych i budowę w ich miejsce bystrzy siatkowo-kamiennych, umożliwiających migrację ryb, a także schronów dla ryb z rurek drenarskich ceramicznych śr. 10 cm ułożonych pomiędzy opaskami z kiszek faszynowych w zestawach po 3 szt. przemiennie co 25 m na obu brzegach rzeki.

 

Inwestycja została wykonana w ramach zadania „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Toczna w km 21+400 – 27+860 gm. Łosice, pow. łosicki”, współfinansowane ze środków europejskich
w ramach działania 125 -„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Całkowity koszt operacji: 2 247 576,70 zł

Udział środków UE: 1 343 279,43 zł  (59,77 %)

Wkład beneficjenta: 904 297,27 zł (40,23 %)

 

W uroczystości udział wzięli:

 

 1. Janina Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,
 2. Czesław Giziński –Starosta Łosicki,
 3. Janusz Kobyliński – Burmistrz Miasta i Gminy Łosice,
 4. Eugeniusz Rudzki – Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnej,
 5. mgr inż. Piotr Michaluk – Zastępca Dyrektora WZMiUW w Warszawie,
 6. mgr inż. Jan Wojtkowski-Paczuski – Dyrektor WZMiUW Oddział w Sokołowie Podlaskim,
 7. mgr inż. Antoni Niciporuk – WZMiUW – Oddział Sokołów Podlaski – Inspektor Nadzoru Inwestora,
 8. Janina Celińska – Radna Miasta i Gminy Łosice,
 9. Dariusz Pezka – przedstawiciel wykonawcy Dyrektor PBW w Warszawie,
 10. Adam Rozwód – przedstawiciel wykonawcy PBW w Warszawie,
 11. mgr inż. Marian Sudnik – Kierownik Działu Inwestycji WZMiUW Oddział Sokołów Podlaski,
 12. Kierownicy budowy – PBW w Warszawie,
 13. Mieczysław Jakimiuk i Tadeusz Chaciński – starsi specjaliści d.s. konserwacji i utrzymania urządzeń mel. podst. – Inspektorat WZMiUW w Łosicach

 

Wróć