Wizyta Ministra Środowiska w Łosicach

2019-08-27 08:11

22 sierpnia br. w Łosickim Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców powiatu z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Spotkanie poświęcone było m.in. zmianom związanym z budową ferm wielkopowierzchniowych oraz programom rządowym: „Czyste Powietrze”,  „Mój prąd” i „Agro energia”.

Minister Henryk Kowalczyk mówił o Programach:

- „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

- „Mój Prąd”, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

- „Agro energia” jest bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE).

Uczestnicy spotkania poruszyli również temat kurzych ferm i ich odległości od budynków mieszkalnych. Na pytania dotyczące ferm i chlewni oraz opinii wydawanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, szacowania szkód powodowanych przez dziki i bobry odpowiadała pani Dorota Starczewska z Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach z RDOŚ w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli również: Anna Kaszuba Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego i Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Wróć