Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

2019-08-14 12:20

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, które jest wyrazem hołdu dla tradycji i dorobku polskiego oręża. Wspominamy żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów bronili naszych granic, walczyli o niepodległość i suwerenność Polski. Oddajemy hołd tym, którzy polegli w obronie Ojczyzny, a także poległym w misjach poza granicami naszego kraju. Oddajemy cześć i szacunek żyjącym kombatantom, weteranom walk o niepodległość i suwerenność naszej Ojczyzny. Pamiętamy o tych, którzy wiernie stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszego narodu, a także dbają by wojsko było symbolem majestatu, trwania i siły naszego kraju, by było dumą naszego społeczeństwa.

Z okazji Święta Wojska Polskiego, życzę żołnierzom, dowództwu oraz wszystkim cywilnym pracownikom Sił Zbrojnych RP aby Państwa codzienny trud, sumienna służba naszej Ojczyźnie i społeczeństwu przekładały się na wymierne sukcesy, aby stały się one źródłem uznania i szacunku. Życzę szczęścia, zdrowia oraz satysfakcji z pełnionej służby.

 

Katarzyna Klimiuk
Starosta Powiatu Łosickiego

Wróć