Punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze"

2019-08-07 11:05

Informujemy, że w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Łosicach powstał punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjny mieści się w pokoju nr 39, a czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30
Telefon kontaktowy 83 357 19 39

Dodatkowe informacje.

Aby móc wypełnić wniosek do programu priorytetowego Czyste Powietrze niezbędne jest:
- potwierdzenie uzyskanych dochodów w 2018 r. (PIT)
- znajomość nr księgi wieczystej (elektronicznej) bądź potwierdzenie własności np. akt notarialny
- znajomość nr konta bankowego
- wnioskodawcą może być właściciel/współwłaściciel budynku

Wróć