KPP Łosice - remont dachu

2019-07-19 15:00

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (tutaj) ogłoszone zostało postępowanie na zadania remontowe: pn: "KPP Łosice - remont dachu, remont pomieszczenia suszenia dowodów rzeczowych" z terminem składania ofert do 25.072019 r. do godz. 9.00

Wróć