Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na budowę kanalizacji

2011-09-02 13:00

O G Ł O S Z E N I E

 

 Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i  § 4 - K P A jednolity tekst - /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071, ze zmianami /.

 

z a w i a d a m i a m

p r z e z  o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 30 sierpnia 2011 r. Starosta Łosicki udzielił Zarządowi Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice  pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Błonie w Łosicach  i przebudowę drogi powiatowej nr 2051W  ul. Błonie  na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 1047, 962, 1067 i 582/1 w m. Łosice , obejmującą budowę i przebudowę zjazdów zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej do granicy działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 1071, 1070, 1069, 1068, 1064/18, 1046, 1045, 1044, 1041, 1027/1, 1028, 1025, 1023, 1020, 1019/3, 1018, 1017, 1016, 1006, 1004, 1002, 997/2, 1001,  996,  994/2,  992, 991,989, 988/3, 988/4, 982, 980, 978, 975, 973, 971, 970, 967, 966, 1064/19, 1064/9, 1064/48.

  W związku z powyższym informuję , że w okresie 14 dni od dnia obwieszczenia  niniejszego zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach  Ref. Architektury  i  Budownictwa  ul. Narutowicza 6 pokój nr 32 lub 33 w godz.  od 8.00 do godz. 15.30 tel.(0-83) 357-19-32 (33) .

 

 

 

S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 

Wróć