III edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

2019-07-17 13:03

Województwo Mazowieckie ogłasza III edycję konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub spółek (w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji) lub podmiotów publicznych (o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym), zwanych dalej Instytucją.

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie. W „Regionalnej Strategii Innowacji” Województwa Mazowieckiego zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, wyłonienie Instytucji, której dorobek w zakresie cyfryzacji wyróżnia się spośród pozostałych Instytucji na terenie województwa w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej Instytucji oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców.

W konkursie może wziąć udział Instytucja, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie konkursu, z terenu województwa mazowieckiego, która zaprezentuje swoje osiągnięcia w dziedzinie:

wprowadzenia e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców;

wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych;

systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją.

Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane zostały nagrody finansowe ufundowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego:

I miejsce – 15 000 zł,

II miejsce – 10 000 zł,

III miejsce – 5 000 zł.

Zapraszamy wszystkie Instytucje do udziału w III edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.

Termin składania Formularzy zgłoszeniowych upływa 30 września 2019 r.

 

Szczegółowe informacje:

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,164,iii-edycja-konkursu-samorzadowy-lider-cyfryzacji.html

Wróć