Polski Producent Żywności

2019-06-28 14:21

    Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny przystąpił do Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności”. Konkurs jest bezpłatny dla uczestników na etapie regionalnym. Laureaci mazowieccy zostaną uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finaliści wojewódzcy mogą brać udział w etapie ogólnopolskim Inicjatywy.

    Poniżej regulamin wraz z kartą zgłoszeniową ww. konkursu. Nieprzekraczalnym terminem przesyłania kart zgłoszeniowych jest dzień 10 lipca br. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub faxem pod numer: (22) 59-79-702, bądź drogą elektroniczną na adres: rolnictwo@mazovia.pl. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Konkursy.

Wróć