Jubileuszowa XX edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

2019-06-19 14:47

    Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu, honorującym najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury oraz promocję województwa w tych dziedzinach. Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie. Jest docenieniem niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji.

    W tym roku już po raz XX Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków trwa do 28 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Wnioski do XX edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych  odpowiednio:

- dla osób fizycznych;
- dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

w nieprzekraczalnym terminie:

pocztą do 28 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Kultury, Promocji  i Turystyki
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

lub osobiście do 28 czerwca br. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin.

 

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: (22) 59 79 299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl oraz (22) 59 79 539, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl .

 

Źródło: www.mazovia.pl

Wróć