Spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami powiatu łosickiego

2019-05-23 10:01

    We czwartek 25 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził powiat łosicki i spotkał się z mieszkańcami powiatu. Do Łosic przyjechał na zaproszenie Starosty Powiatu Łosickiego Katarzyny Klimiuk.

    Prezydent rozpoczął swoją wizytę  od spotkania w Starostwie Powiatowym w Łosicach z przedstawicielami regionalnych władz samorządowych i społeczności lokalnych. Następnie na placu znajdującym się przy Kościele Trójcy Świętej w Łosicach spotkał się z mieszkańcami powiatu łosickiego. Podczas oficjalnej uroczystości Prezydent RP  wygłosił przemówienie do zebranych.

    „Miasto, które na prawie 50 lat straciło prawa miejskie przez to, że wychowało bohaterów, którzy walczyli w powstaniu listopadowym i styczniowym, którzy sprzeciwiali się caratowi, zasługuje na to, by odwiedził je Prezydent Rzeczypospolitej i osobiście powiedział „dziękuję!”. Miasto, którego mieszkańcy w czasie II wojny światowej, ryzykując własnym życiem – co chcę bardzo mocno podkreślić – uratowali wspaniałą osobę, jaką jest pani Stella Zylbersztajn, zasługuje na to, by odwiedził je Prezydent Rzeczypospolitej i osobiście powiedział „dziękuję!”. – powiedział w swoim wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda.

    W wydarzeniu uczestniczyli m. in.: Zbigniew Kuźmiuk - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Maria Koc - Wicemarszałek Senatu RP, Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, Katarzyna Klimiuk - Starosta Powiatu Łosickiego, Mariusz Kucewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych społeczności oraz mieszkańcy powiatu.

    Oprawę artystyczną podczas spotkania na placu przy Kościele Trójcy Świętej w Łosicach zapewniły zespoły „Zakrze Śpiewa” oraz „Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej”. Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. Pierwszego Pułku Strzelców Konnych oraz jednostki OSP uświetniły uroczystości pocztami sztandarowymi.

Wróć