Nieodpłatna Pomoc Prawna

2018-12-13 08:42

    Zarząd Powiatu Łosickiego informuje o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Łosickiego w 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Starostwa: http://e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/235771

Wróć