Ziemia łosicka oddaje relikty z czasów ostatnich wojen

2019-04-18 07:57

    13.04.2019 r. mieszkaniec miejscowości Mierzwice Stare podczas prac porządkowych na terenie swojej posesji wykopał przedmiot przypominający granat moździerzowy.
    Niezwłocznie powiadomił dyżurnego KP Policji w Łosicach.
    Po przybyciu patrolu Policji z KP Policji w Łosicach oraz podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach potwierdzono, że jest to niewybuch granatu moździerzowego kalibru 50 mm uzbrojonego w zapalnik z czasów II wojny światowej.
    W trakcie zabezpieczania niewybuchu dyżurny KP Policji w Łosicach poinformował drogą radiową patrol Policji o przyjęciu zgłoszenia od mieszkańca miejscowości Falatycze, że w lesie odnaleziono przedmiot, który może być pociskiem z czasów wojny.
    Zgłaszający wskazał miejsce odnalezienia pocisku w miejscowym lesie.
    Stwierdzono, że w miejscu wyschniętego zbiornika wodnego w mule zalega czerep granatu moździerzowego kalibru 82 mm bez materiału wybuchowego.
    Artefakt militarny niestanowiący żadnego zagrożenia zabezpieczono na cele muzealne.
    W dniu 14.04.2019 r. w godzinach rannych 17 patrol rozminowania 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej odebrał granat moździerzowy w Mierzwicach Starych, który po przewiezieniu na poligon wojskowy został zneutralizowany.
    W związku z pracami wiosennymi w ziemi można odnaleźć wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. 

„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA" 

    Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.
    W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy:

1. Nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego.     
2. Niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia.
3. Niezwłocznie powiadomić telefonicznie Policje, Straż Pożarna czy urząd gminy.

„KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW" 

    Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

Wróć