Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków WFOŚiGW w Warszawie

2011-07-28 12:18

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

ogłasza

nabór wniosków na dofinansowanie

 

BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

w formie dotacji do 45% kosztu zadania

 

Program skierowany jest do osób fizycznych!

 

Szczegółowe informacje nt. programu dostępne na stronie www.wfosigw.pl

w zakładce Obsługa beneficjentów/Nabory wniosków w ramach programów

lub tel. (22) 853-53-21 wew. 109, 108, 107, 223, 278.

 

/-/ Andrzej Nocoń

Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie

Wróć