Zniszczenia powstałe w wyniku przejścia gwałtownych burz

2011-07-22 11:54

W wyniku wystąpienia nawałnicy w dn. 20.07.2011r., w godzinach popołudniowych na terenie gmin Sarnaki i Stara Kornica, uległo uszkodzeniu:

 

Gmina sarnaki:

 

  1. Litewniki Stare Kolonia – wiatr zerwał dach z budynku mieszkalnego, nastąpiło zniszczenie konstrukcji dachowej w ok. 50%, uszkodzony i całkowicie zniszczony został szczyt budynku, zerwana blacha na połowie domu,
  2. Litewniki Stare – wiatr zerwał dach z budynku mieszkalnego i zniszczył konstrukcję tego dachu w 90% oraz zniszczył w 30% eternit na dachu obory,
  3. Rzewuszki – powalone drzewo uszkodziło dachy obory i domu mieszkalnego na posesji, nastąpiło uszkodzenie dachówek na dachach budynków.

 

Gmina Stara Kornica:

 

  1. Kobylany – został zerwany dach z budynku obory specjalistycznej, hodowli opasów i przyległej wiaty, o pow. ok. 200 m kw.,
  2. Wyrzyki – powalone na budynek mieszkalny drzewo uszkodziło obróbki dachowe.

 

W wyniku podjętych przez Powiatową Straż Pożarną w Łosicach i Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gmin Sarnaki i Stara Kornica, działań ratowniczych zabezpieczono zerwane powierzchnie folią, plandekami, deskami i linami przed dalszym zalaniem.

 

Powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach , który powziął działania sprawdzające stan techniczny zniszczonych budynków.

 

Żaden budynek nie został zniszczony w takim stanie, aby groził zawaleniem.

 

Na drogach powiatu (krajowa nr 19, wojewódzka nr 698 i 811) zostały połamane i powalone drzewa w ilości około 50 szt.

 

Wystąpiły ponadto straty w drzewostanie w lasach, jednak brak jest dotychczas danych o skali zniszczeń.

 

Uszkodzone zostały w niewielkim stopniu linie energetyczne – połamanych kilka słupów i uszkodzenie jednej stacji transformatorowej.

 
Trwa naprawa linii i wymiana słupów energetycznych przez ekipy Zakładu Energetycznego „Lubzel S.A.” w Białej Podlaskiej, który skierował dodatkową ekipę do napraw linii energetycznych na terenie powiatu.

 
Wójtowie gmin, w miarę swoich możliwości i kompetencji, udzielili pomocy w prowadzeniu prac przy zabezpieczaniu  uszkodzonych dachów i usuwaniu powalonych i połamanych drzew .

 
Starosta Łosicki w dn. 21.07.2011r. osobiście wizytował rejon wystąpienia nawałnicy i przeprowadził rozmowy z poszkodowanymi, deklarując pomoc.
 

Na szczególne uznanie zasługują uczestniczące w pracach ratunkowych jednostki PSP JRG i OSP w Łosicach oraz OSP w/w gmin.

 

W działaniach udział wzięły:

- strażacy PSP – 12 osób, 3 samochody,
- strażacy OSP – 125 osób, 22 samochody

 

Trwa szacowanie szkód przez właścicieli zniszczonych budynków i infrastruktury.

 

Podinspektor ds. obronnych, OC i ZK
       Roman Kasprowicz

 

 

  

 

Wróć