Adaptacja do zmian klimatu według mnie

2019-03-01 14:52

    Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej pn.: „Adaptacja do zmian klimatu według mnie”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.

    Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

    Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, z dopiskiem „PZ-V, Konkurs ekologiczny”, w terminie od 1 marca 2019 r. do 20 kwietnia 2019 r.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:

  1. dwudniowy pobyt w Brukseli zwycięzcy konkursu oraz jego opiekuna,
  2. GOGLE VR Oculus Rift w zestawie z kontrolerami Touch dla zwycięzcy konkursu oraz laureatów dwóch wyróżnionych prac.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji
i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Emisji
i Ochrony Powietrza u następujących osób:

  1. Wioletta Mikłaszewicz (22) 59 79 096, wioletta.miklaszewicz@mazovia.pl;
  2. Ewelina Miłosz (22) 59 79 082, ewelina.milosz@mazovia.pl.

oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem:

www.mazovia.pl w zakładce „Konkursy/Szkolenia” –  podzakładka „Ekokonkursy”;

www.powietrze.mazovia.pl w zakładce „Aktualności”.

Wróć