77 powstania Armii Krajowej

2019-02-15 07:49

    W 77 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława SIKORSKIEGO, delegacja żołnierzy z 53 batalionu lekkiej piechoty z Siedlec 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Łosicach oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej z 34 Oddziału Partyzanckiego mjr. „ZENONA” Stefana WYRZYKOWSKIEGO pod pomnikiem w miejscowości Jeziory gmina Łosice w dniu 14.02.2019 roku.

    W 29 czerwca 1944 r. we wsi Jeziory, Dowódca oddziału mjr „ZENON” Stefan WYRZYKOWSKI uroczyście przyjął z rąk lekarza z Łosic doktora Witolda WRÓBLEWSKIEGO podczas uroczystej mszy polowej z udziałem mieszkańców okolicznych miejscowości sztandar ufundowany przez okoliczną ludność.

    Pod tym sztandarem oddział prowadził wiele walk i działań dywersyjnych wymierzonych przeciwko okupantowi.

    Pierwszą walkę oddział stoczył następnego dnia gdzie kwaterujący oddział ,,ZENONA’’ został zaatakowany przez żołnierzy, żandarmem i policji z udziałem samochodu pancernego
i samolotu rozpoznawczego.

    Po wymianie ognia z Niemcami oddział bezpiecznie wycofał się z miejscowości Jeziory pozostawiając 2 zabitych, straty niemieckie wyniosły 187 zabitych i wielu rannych oraz poległo
3 mieszkańców wioski.

    Ostatnie bitwy oddziału ,,ZENONA’’ z wojskami niemieckimi to zwycięskie walki o wyzwolenie Białej Podlaskiej i Międzyrzeca Podlaskiego.

    Od dnia 14 lutego 1942 r. kiedy rozkaz dotarł do Naczelnego Wodza gen. Władysława SIKORSKIEGO do Warszawy oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa ,,Armia Krajowa’’.

    Należy nadmienić, że nazwa „Armia Krajowa” – symbol „AK” obejmuje w zasadzie całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. W szczytowym okresie istnienia Armia Krajowa liczyła ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy.

    Praktycznie w ramach Armii Krajowej skupiła się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego. Dzięki zjednoczeniu wysiłku można było zaplanować bardzo śmiałe przedsięwzięcia militarne, np. plan powstania strefowego, mającego kryptonim „Burza”. Opierając się na setkach tysięcy żołnierzy - ochotników, przygotowano plany odtworzenia Sił Zbrojnych, które miały kontynuować walkę zbrojną, jako regularne wojsko – pisze Piotr NIWIŃSKI w artykule „Powstanie Armii Krajowej”, opublikowany w „Biuletynie IPN”.

 

Roman KASPROWICZ
Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Łosicach

Wróć