Kwalifikacja wojskowa 2019

2019-02-12 09:12

W dniu 11 lutego 2019 r. rozpoczęła się na terenie powiatu łosickiego kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja na terenie powiatu łosickiego przeprowadzona będzie w dniach 11 lutego - 20 lutego 2019 r. Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r roku podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28, ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

  1. kobiety urodzone w latach 1995- 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w paragrafie 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia grupy kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).
  2. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W roku bieżącym na terenie powiatu łosickiego do kwalifikacji wojskowej zobowiązanych jest stawić się 173 mężczyzn rocznika podstawnego i 10 mężczyzn roczników starszych oraz 3 kobiety.

Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe.   

Wróć