NABÓR W GARNIZONIE SIEDLCE

2019-01-18 14:37

Dowództwo 18 Dywizji Zmechanizowanej  prowadzi nabór do służby zawodowej w garnizonie Siedlce. Pierwsze kwalifikacje do służby odbędą się w dniach 22-23.01.2019 r. Stawiennictwo godz. 08.30, Siedlce ul. Składowa 39

Kandydaci powinni posiadać:

 • dowód osobisty;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej (np. od lekarza rodzinnego);
 • strój sportowy;
 • książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej;
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (prawo jazdy, certyfikaty ukończenia kursów itp.);
 • świadectwa pracy;
 • świadectwo/zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej (dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły tą służbę);
 • świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy wyłącznie byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji).

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

 • wypełnienie karty statystycznej kandydata,
 • sprawdzian sprawności fizycznej (zakres sprawdzianu może ulec zmianie

w zależności od warunków pogodowych)

 1. marszobieg na 3000 m,
 2. podciąganie się na drążku wysokim,
 3. skłony tułowia w przód w czasie 2 min.,
 4. bieg wahadłowy 10 x 10 m
 • rozmowę z psychologiem,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 261 351 405 i 261 351 410 oraz na stronie internetowej WKU Siedlce https://wkusiedlce.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2019-01-095-nabor-w-garnizonie-siedlce/

Wróć