Twój e-PIT

2019-01-10 10:19

Szanowni Państwo

Informujmy, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) wprowadzony zostaje m.in. obowiązek udostępnienia podatnikom z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego zeznań podatkowych, uwzględniających w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i w przypadku podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą miały zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r.

Istotą wprowadzenia powyższej zmiany jest uproszczenie systemu podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. zdjęcie z podatników obowiązku samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.

Konsekwencją wprowadzenia powyższych zmian jest skrócenie okresu składania przez płatników Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – od 1 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy będą zobowiązani do przesyłania Informacji do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Urząd Skarbowy w Łosicach
ul. 11 Listopada 1
08-200 Łosice
tel.: +48 83 35 90 032
fax: +48 83 35 73 441
e-mail Sekretariatu US: us.losice[at]mf.gov.pl

Wróć