Stypendysta z ZS Nr 3 RCKU

2018-12-07 07:48

    W dniu 4 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 najlepszym uczniom z terenu działania Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie. Stypendia wręczała Pani Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Pan Adam Skup Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Pan Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, Pani Katarzyna Klimiuk Starosta Powiatu Łosickiego i przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

    Stypendystami zostali Mateusz Olizaruk - uczeń klasy 4 Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Nr 3 RCKU w Łosicach i Patryk Semeniuk - uczeń klasy 3 I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach. Gratulujemy !!!

 

Info. i fot. www.facebook.com/zs3RCKU

Wróć