Ogłoszenia Zarządu Powiatu Łosickiego

2018-11-07 10:39

Uchwała Nr 211/2018 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łosickiego w 2019 r.

 

Uchwała Nr 212/2018 Zarząd Powiatu Łosickiego z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łosickiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia niedpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Wróć