Powiat Łosicki w czołówce rankingu Pisma "Wspólnota"

2018-10-19 12:04

    Powiat Łosicki w obecnej kadencji samorządu znalazł się w czołówce najlepiej inwestujących samorządów. W opublikowanym niedawno rankingu „Wykorzystanie środków unijnych” zajął IV miejsce w kategorii POWIATY.

    Ranking „Wykorzystanie środków unijnych” za lata 2014-2017 czasopisma „Wspólnota” opracowywany jest przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, które uzupełniane są ankietyzacją spółek komunalnych, prowadzoną wśród miast na prawach powiatu. Kwoty wydatkowane na projekty współfinansowane środkami unijnymi dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej czasopisma www.wspolnota.org.pl

Wróć