II Powiatowo – Gminny Dzień Edukacji Narodowej

2018-10-17 08:38

    15 października w Łosickim Domu Kultury dyrekcja, nauczyciele, pracownicy  administracji i obsługi ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Łosickiego oraz Miasto i Gminę Łosice, przedstawiciele władz samorządowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, księża, kierownicy instytucji związanych z oświatą oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali II Powiatowo – Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

    Podczas uroczystości bardzo uroczyście zostały wręczone doroczne nagrody starosty, burmistrza i dyrektorów szkół. W przemówieniach starosta Bożena Niedzielak i burmistrz Mariusz Kucewicz podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za współpracę i włożony trud w wychowanie młodego pokolenia, jednocześnie życząc im pomyślności i wytrwałości w dalszej pracy. Po przemówieniach przyszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości, czyli wręczenie najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

Nagrodami Starosty Powiatu Łosickiego wyróżnieni zostali:

Monika Piechowicz - Pura - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Wiktor Boruta - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach

Marzanna Izdebska - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach

Ryszard Wedziuk - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach

Krystyna Daniluk - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach

Agata Monika Stachowicz - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach 

Elżbieta Pietruszewska - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Barbara Zielińska - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Sławomir Karbowiak - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Artur Górniak - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

    Kolejnym punktem uroczystości był koncert piosenek Seweryna Krajewskiego, po którym uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 RCKU zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

Wróć