Konferencja naukowa „Nasza Niepodległa”

2018-10-15 09:00

    6 października w sarnackiej szkole odbyła się konferencja naukowa „Nasza Niepodległa” zorganizowana przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Akcji V-2 oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Sarnakach.

    Przybyłych na konferencję powitały Barbara Michoń – dyrektor szkoły oraz Violetta Zawadka – dyrektor biblioteki.

    Treści referatów przybliżyły zebranym okres odzyskania niepodległości na terenach dzisiejszej gminy Sarnaki. Inicjatorami zorganizowania konferencji byli panowie Rafał Zubkowicz oraz Rafał Dydycz – znawcy lokalnej historii, redaktorzy świeżo wydanego „Rocznika Ziemi Sarnackiej”.

    Wspomniany rocznik zawiera m.in. artykuły, których skrócone wersje przedstawili prelegenci:

  • Dr hab. Jarosław Cabaj prof. UPH - dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • Sławomir Kordaczuk -  wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach,
  • Rafał Dydycz – nauczyciel historii w sarnackiej szkole, redaktor naczelny „Rocznika Ziemi Sarnackiej”,
  • ks. dr prał. Andrzej Jakubowicz - proboszcz sarnackiej parafii,
  • dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • Rafał Zubkowicz - z wykształcenia leśnik i kulturoznawca, redaktor czasopisma "Las Polski", autorytet w dziedzinie lokalnej historii, twórca wielu przewodników i opracowań historycznych,
  • Agata Wasilewska – wieloletnia nauczycielka w szkole w Sarnakach, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej, autorka książek o tematyce historycznej,
  • Tomasz Nasiłowski -  kolekcjoner, społecznik i miłośnik okolic nadbużańskich.

    Program artystyczny o wydźwięku patriotycznym, którym zainaugurowano konferencję przedstawiły uczennice sarnackiej szkoły, przygotowane przez panią Dorotę Szpurę.

    Zainteresowaniem przybyłych cieszyły się wystawy militariów oraz innych eksponatów historycznych z kolekcji Sławomira Rawiaka oraz Wojciecha Bronisza.

    Bibliotekarki sprzedawały książki regionalne i pocztówki z gminy Sarnaki. Można też było nabyć pierwszy numer „Rocznika Ziemi Sarnackiej”.

 

Tekst i fot. V. Zawadka

Wróć