XVII Podlaskie Spotkania Regionalne

2018-10-09 09:29

    6 października 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach odbyły się XVII Podlaskie Spotkania Regionalne - „Dla Niepodległej. Ojczyzno moja, ziemio polska”. 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę było tematem tegorocznej konferencji.

    Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.30 odśpiewaniem całego hymnu i powitaniem przybyłych gości. W programie wydarzenia były m.in. referaty tematyczne wygłoszone przez dr Grzegorza Welika z Archiwum Państwowego w Siedlcach, mgr Sławomira Kordaczuka z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, płk rez. SG Andrzeja Zająca z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łosicach, mgr Tomasz Dobrowolskiego i mgr Stefana Szańkowskiego z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, występ przygotowany przez młodzież I LO w Łosicach oraz prezentacja projektu zrealizowanego przez uczniów liceum - Szkoła Młodych Patriotów.

    Konferencji towarzyszyły wystawy dotyczące odzyskiwania niepodległości: „Pomniki niepodległości”, „Ojcowie niepodległości”, „Dziedzictwo Kulturowe Ziemi Łosickiej”, „Droga do niepodległości 1918 – 2018”. Wystawę publikacji o tematyce niepodległościowej przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach. Na zakończenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej, który zatańczył poloneza i wykonał kilka pieśni patriotycznych.

 

Fot. D. Parafiańczuk

Wróć