Ćwiczenia manewrowe p.k. CHOTYCZE 2018

2018-10-03 14:35

    29.09.2018 r. odbyły się ćwiczenia manewrowe sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Łosickiego z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Sił Zbrojnych RP (53 batalion lekkiej piechoty 5 MBOT w Siedlcach oraz WKU w Siedlcach).

    Ćwiczenia przeprowadzono na terenie zakładu produkcji podłoża do pieczarek „GŁUCHOWSKI GROUP” w Chotyczach.

    Ćwiczeniami kierował: mł. bryg. Rafał Stefaniuk, a działaniami ratunkowymi bryg. Mariusz Popławski z KP PSP w Łosicach.

    W ćwiczeniach założono pożar na pow. 2 ha surowca do produkcji podłoża pieczarek (słoma). Celem ćwiczeń było: praktyczne sprawdzenie potencjału ratowniczego Powiatu Łosickiego oraz doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków podczas pożarów w zakładach produkcji rolnej; doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego; sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności; możliwości poboru wody z otwartych zbiorników przeciwpożarowych oraz dostarczenie w trudnych warunkach terenowych; zapoznanie z zasadami wykorzystania pododdziałów Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej; określenie zasad współdziałania Kierującego działaniami ratowniczymi z PZZK Starosty Powiatu Łosickiego w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach, wsparcia logistyczne przez jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże.

    W ćwiczeniach uczestniczyli: kadra KP PSP i ratownicy JRG w Łosicach wraz
ze strażakami następujących jednostek OSP: Huszlew, Niemojki, Nowa Kornica, Olszanka, Platerów, Serpelice, Stare Szpaki, Rudka i Lipno oraz pracownicy firmy ,,GŁUCHOWSKI GROUP’’.

    Ćwiczenia obserwowali: Wicestarosta Powiatu Łosickiego Karol Szymaniuk, przedstawiciele komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Gminy w Łosicach, 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach.

Wróć