I Łosicki Dzień Budowlańca

2018-09-27 08:35

    W dniu 25 września 2018 r., pod honorowym patronatem Starosty Łosickiego, odbył się I Łosicki Dzień Budowlańca. Impreza ta była okazją do spotkania się pracowników branży budowlanej powiatu łosickiego. Udział wzięli w niej kierownicy budów, projektanci, przedstawiciele firm wykonawczych oraz składów budowlanych, geodeci oraz administracja budowlana. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego szczebla powiatowego i gminnego, przedstawiciele Mazowieckiej Okręgowej Iżby Inżynierów Budownictwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz proboszczowie łosickich parafii.

    Podczas uroczystości odznaczenie „Za zasługi dla Budownictwa” odebrał Pan Aleksander Łożecki. Minister Inwestycji i Rozwoju, Pan Jerzy Kwieciński, przyznał odznaczenie w uznaniu zasług oraz ponad pięćdziesięcioletnią pracę na rzecz budownictwa powiatu łosickiego. Odznaczenie w imieniu ministra wręczył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach.

    Uroczystość była okazją do złożenia życzeń z okazji Dnia Budowlańca, który przypada na dzień 25 września, przedstawienia danych odnośnie stanu budownictwa na terenie powiatu łosickiego oraz wspólnych rozmów i dyskusji na temat aktualnych problemów branży budowlanej.

 

Tekst i fot. PINB

Wróć