WUP w Warszawie ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

2011-06-30 13:23

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Wnioski można składać  w terminie od 4 lipca do 1 sierpnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Chcielibyśmy prosić Państwa o zamieszczenie ogłoszenia o naborze na Państwa stronach internetowych w celu poinformowania jak największej liczby potencjalnych beneficjentów z Mazowsza.

 

Z poważaniem

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

 

 

 

Wróć