Konferencja pn. "Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego"

2018-08-23 10:13

Szanowni Państwo,

w imieniu

Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego

oraz

Pana Jacka Zalewskiego Przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego”

 

Konferencja skierowana jest do: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zintegrowanie środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w województwie mazowieckim.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku w Warszawie, w Kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do dnia 31 sierpnia 2018 r. skanem na adres arkadiusz.tyrkin@mcps.com.pl lub pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul.Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Lista uczestników zostanie umieszczona na stronie www.mcps.com.pl w zakładce:

„Szkolenia i Konferencje”

Serdecznie zapraszamy

Wróć