ZAWIADOMIENIE

2018-08-02 14:33

Zgodnie z art. 23 ust. 2 i art. 31 Ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów /Dz. U. z 2014 roku, poz. 700 ze zm./ zwołuję ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hołowczyce gm. Sarnaki, w celu okazania uczestnikom scalenia opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia.

Zebranie odbędzie się dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w miejscowości Hołowczyce, w lokalu OSP Hołowczyce.

Porządek zebrania:

  1. Omówienie zasad okazywania projektu poszczególnym uczestnikom scalenia.
  2. Ustalenie harmonogramu okazywania projektu scalenia poszczególnym uczestnikom, które odbędzie się w dniach

- 6 sierpnia w godz. 12.00 – 16.00

- 7-10, 14, 17 i 21-24 sierpnia w godz. 8.00-16.00

- 13, 16 i 20 sierpnia w godz. 10.00-16.00

Okazanie projektu scalenia gruntów zakończy się zebraniem ogólnym uczestników w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w lokalu OSP Hołowczyce.

Z uwagi na ważność spraw proszę o obecność na zebraniach wszystkich uczestników scalenia.

Dodatkowe informacje w sprawie okazania projektu uzyskać można w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych pod numerami telefonów 509 962 971  i  501 608 195.

Z up. Starosty
Walerian Chlebiński
Geodeta Powiatowy

Wróć