Sukcesy łosickich uczniów

2011-06-29 10:53

Sukcesy łosickich uczniów

 

28 czerwca podczas sesji Rady Powiatu Łosickiego Czesław Giziński Starosta Łosicki, Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki oraz Grażyna Kasprowicz Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego uhonorowali uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach o zasięgu krajowym. Starosta Czesław Giziński w swoim wystąpieniu podziękował uczniom, którzy przez swoje sukcesy promują nie tylko szkołę, ale również powiat łosicki.

Podziękowania skierował również do opiekunów laureatów Pani Iwony Bułka oraz Jarosława Mitka.

 

Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Karol Chalimoniuk Zespół Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia - Ustawicznego Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (9 miejsce w kraju); Justyna Pawłowska Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące - XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (18 miejsce w kraju), finał JA-YE Europe Virtual Business Challenge (drużynowo 1 miejsce), Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą JA Titan 2011(drużynowo 3 miejsce); Dominik Wasiluk Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące - finał JA-YE Europe Virtual Business Challenge (drużynowo 1 miejsce), III Olimpiada Wiedzy o Finansach- Banki w Akcji(4 miejsce), Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą JA Titan 2011 (drużynowo 3 miejsce), XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (16 miejsce w kraju); Bartłomiej Joński Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące - finał JA-YE Europe Virtual Business Challenge (drużynowo 1 miejsce); Daniel Sterniczuk Zespół Szkół Nr 1 Liceum Ogólnokształcące - Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą JA Titan 2011(drużynowo 3 miejsce).


M.R.

 

Wróć